24 Μαρτίου 2017

Ο αγώνας του 1821! Ένας Στρατηγός αναλύει τις τακτικές του πολέμου...

Ποιοί ήταν αυτοί που μετά από τετρακόσια χρόνια σκληρής σκλαβιάς εξεγέρθηκαν και μας χάρισαν την λευτεριά;
Τι στρατιωτικές γνώσεις είχαν και πώς ήταν οργανωμένοι;
Με ποιό τρόπο έκαναν πόλεμο και αντιμετώπισαν τον πανίσχυρο τουρκικό και αιγυπτιακό στρατό;
Πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια των εθελοντών φιλελλήνων που προσέτρεξαν;

24 Μαρτίου 1821: Μανιάται καί Μεσσήνιοι πολεμισταί δίδουν τόν όρκον τής ελευθερίας!Είς συγκινητικήν δοξολογίαν παρά τόν ποταμόν τών Καλαμών Νέδωνα «διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος», οί Μανιάται καί Μεσσήνιοι πολεμισταί δίδουν τόν όρκον τής ελευθερίας!
Πρώτος ωρκίσθη ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Ώς αρχηγός, είπων: «ορκίζομαι ίνα αμύνω την πατρίδα και μόνος και μετά πάντων καί ιερά τά πάτρια τιμήσω»...

AddThis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...