26 Οκτωβρίου 2016

26 Οκτωβρίου 1903: Σφαγή Ελλήνων από τους Βούλγαρους σε Ναό του Κάτω Νευροκοπίου

Μια ιστορία που δυστυχώς λίγοι στις μέρες μας γνωρίζουν και αφορά στις σφαγές Ελλήνων από Βουλγάρους σε ναό του Νευροκοπίου.
Ύπεράνω της κεντρικής εισόδου της έκκλησίας του Άγιου Δημητρίου εις το Κάτω Νευροκόπι (το παλαιόν Ζίρνοβον) απλούται εκτενής τοιχογραφία φιλοτεχνηθείσα το 1874 και παριστάνουσα τον ύπό του Αγίου Δημητρίου κατά το 1207 φόνον του έπιχειρήσαντος να καταλάβη την Θεσσαλονίκην ήγεμόνος των Βουλγάρων Σκυλογιάννη. 

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης! (φωτογραφίες/βίντεο)

Από τις αρχές Οκτωβρίου του 1912, η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο με την παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχοντας ως συμμάχους την Βουλγαρία και την Σερβία (Α' Βαλκανικός Πόλεμος). Θέατρο των επιχειρήσεων, η περιοχή της Μακεδονίας.
Ο Ελληνικός στρατός βάδιζε από νίκη σε νίκη στην Δυτική Μακεδονία. Όμως, από την αρχή των εχθροπραξιών σοβούσε σοβαρή διαφωνία μεταξύ του Αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου.

AddThis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...